Zdravice PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. náměstka primátora pro rozvoj města Hradce Králové

Title (EN): 
Speach of PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., vicemayor for city development of the city of Hradec Králové