Články autora

Článek analyzuje negativní dopady stavebních úprav do soukromí obyvatel v řadových městských zástavbách. Formou případové studie je prozkoumán konkrétní případ ve sledované lokalitě a jsou vyhodnoceny postupy stavebního úřadu. Článek navrhuje soubor opatření a nástrojů, které umožní chránit soukromí ostatních v případě dodatečných stavebních úprav.