Články autora

Text se zabývá kvalitou života jako určitým významným ukazatelem stavu společnosti a důležitostí této informace pro plánování regionální sociální politiky. Stručně představíme dilemata zkoumání této kategorie i s ohledem na to, že otázky pocitu bezpečnosti občanů považujeme za jednu z mnoha dimenzí kvality života a neposuzujeme ji odděleně. Text je postaven na konkrétních empirických zjištěních, jež umožňují relevantní diskuzi nad zvoleným tématem.