Články autora

Článek se zabývá charakterem zástavby a jejím vlivem na místní ekonomiku. Na vybraném příkladu města se snaží vytvořit prostorovou a ekonomickou analýzu jednotlivých typů prostorových struktur a zjistit, jaké ekonomické nároky klade na municipální rozpočet.