Ediční plán

Pro rok 2022 stanovila redakční rada následující ediční plán

 

V roce 2022 budou vydána čtyři čísla, a to k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

 

 

Číslo vydávané k 31.3. bude vydáno v anglickém jazyce a bude monotematicky zaměřeno na problematiku lidských zdrojů.

 

 

Příjem článků k publikování je průběžně prostřednictví redakce časopisu.