Kontaktní údaje

Adresa redakce:

Civitas per Populi, o.p.s.
Střelecká 574/13
500 02 Hradec Králové

Redakce:

Šéfredaktorka: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@gmail.com)
Výkonný redaktor: Ing. Martin Maštálka, Ph.D. (martin.mastalka@seznam.cz)
Asistentka: Eva Hessová (hessova.eva@gmail.com)

Adresa vydavatele časopisu:

Civitas per Populi, o.p.s.
Střelecká 574/13
500 02 Hradec Králové
tel. +420 722 969 360
e-mail: civitasperpopuli@gmail.com

Vysoká škola regionálního rozvoje
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 - Řepy