Encyklopedie českých právních dějin

Myšlenka vydat dílo přibližující právní dějiny naší země napadla už koncem 19. století profesora pražském právnické fakulty Karla Kadlece. Ovšem, až přední současný český právní historik doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, projekt nastartoval a realizuje. V encyklopedii jde o to, postihnout všechny oblasti právních dějin od nejstarších dob – od vzniku prvních státních útvarů jako Velká Morava a český přemyslovský stát a prvních právních řádů na našem (společném) území, až do současnosti. Jde také o začlenění české či spíše československé právní historie do evropských, ale i politických, ekonomických, náboženských a dalších souvislostí.

Encyklopedie je strukturována do několika částí. Úvodní studie přibližují vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy. Stěžejní část encyklopedie zaujímá komplex obsahující věcná hesla a samostatnou část vytváří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Nechybí přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.

Na encyklopedii se podílejí stovky odborníků z předních právně-historických pracovišť v Česku i na Slovensku, z řady historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí i odborníků z praxe. Podílejí se kolegové nejrůznějších oborů ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska, Německa, a dalších evropských států. Mnohosvazková encyklopedie soustřeďuje všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.Zcela logicky se v encyklopedii odrážejí společné dějiny Čechů a Slováků, Československa.Encyklopedie začala postupně vycházet v roce 2015. Vydáno dosud bylo deset svazků, každý o rozsahu 800 až 950 stran, celkem je naplánováno napsat a vydat dvacet svazků. Poslední by měl vyjít do dvou let. Jen pro ilustraci: napříkladIII. svazek se věnuje pod písmenem „K“ problematice kriminalistiky a kriminologie.Svazek VIII.shrnuje procesy do roku 1949 a následující IX. svazek je věnován procesům od roku 1950. Podrobně rozebrán je například tzv. číhošťský zázrak z přelomu let 1949 a 1950…atd. atp. Encyklopedie českých právních dějin, bezpochyby patří do každé česko-slovenské knihovny, ale rovněž stojí za pozornost akademickému sboru Policejní akademie a policejnímu sboru Slovenské republiky.

Slavnostní křest jednotlivých Svazků Encyklopedie proběhl v Parlamentu České republiky, ve Strahovské knihovně v Praze a nejnovějšího, desátého svazku celé encyklopedie křest proběhl v Brně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dělo se tak například za přítomnosti Petra Pitharta, předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského, dalších předních představitelů odborné, ale též laické veřejnosti.

Encyklopedie českých právních dějin vychází ve vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., v koedici s KEY Publishing s.r.o., které na konečné podobě díla má rozhodující zásluhu. Encyklopedii můžete objednat v nakladatelství KEY Publishing. Zakoupit ji bude možné v běžné síti knihkupectví nebo na e-shopu.

autor: Petr Rožňák