GIS v plánování měst a regionů 2018

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Akce se uskuteční dne 13.9.2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013. 

Akce jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní  bude GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.  Pořádající škola se na bezpečnostní témata v poslední době intenzívně zaměřuje.

Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:

  • GIS v podmínkách Integrovaného záchranného systému,
  • On-line přenos dat při monitoringu krizových situací bezpilotními prostředky (je připravována praktická ukázka unikátní technologie  přenosu dat a telemetrie z dronu do konferenčního sálu). Těmto technologiím bude věnován celý workshop.
  • Nebude chybět ani studentská sekce – prezentace některých zajímavých závěrečných prací.
  • Velká pozornost bude také věnována otevřeným datům a OpenSource aplikacím, neboť tento fenomén činí geoinformatiku přístupnou široké veřejnosti.

Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference, včetně rezervačního systému, rámcového programu  a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z loňského ročníku.

Za programový výbor konference

Pavel Struha