Odborná sdělení

Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník odborné konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na aktuální téma ke 30. výročí Sametové revoluce s názvem: Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS, a.s., Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy

PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s. VE SPOLUPRÁCI S Agenturou Koniklec.

PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Více v příloze.

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

GIS v plánování měst a regionů 2018 - reportáž

Letošní - již čtvrtý ročník konference GIS v plánování měst a regionů, se konal dne 14. září 2018 v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu (AMBIS, a.s.). Konferenci společně uspořádaly Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a vysoká škola AMBIS.

Studenti AMBIS realizovali terénní cvičení v Kolumbii

V rámci mezinárodní spolupráce Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institut – AMBIS, Praha a Univerzity UNIMINUTO z Bogoty se v první polovině září uskutečnila pracovní cesta spojená s terénním cvičením studentů oboru Management rozvoje měst a regionů do Kolumbie pod vedení dr. Michaela Pondělíčka a doc. Vladimíry Šilhánkové. Cílem cesty studentů bylo nejen poznat tuto pro nás stále exotickou zemi, ale i zapojit se do mezinárodního výzkumu v oblasti turistického ruchu.

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

Tisková zpráva k workshopu 26. června 2018

GIS v plánování měst a regionů 2018

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Konference Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v Praze konal již 9. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na velmi aktuální téma „Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa ”. Konferenci spolupořádala obecně prospěšná společnost Civitas per Populi a proběhla pod záštitou rektorky AMBIS Dr. Martiny Mannové, která konferenci rovněž zahájila. Účastníky konference pozdravil vstupním referátem Prof. RNDr.

Země Visegrádu a migrace

Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků České republiky, Maďarska, Polské a Slovenské republiky sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Stránky