Konference "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku"

Zveme Vás na 7. ročník cyklu odborných konferencí REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ, letos na téma "PROMĚNY URBANISMU Z POHLEDU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OD PEVNOSTI K DNEŠKU". Konference se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové). Záštitu nad konferencí převzal MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové. Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Bude se zabývat zhodnocením bezpečnostních aspektů měst od doby bastionových pevností až po současné město.