Konferenci Adaptace sídel na změnu klimatu se koná 3.12.2015 v Praze

Vlna veder v letošním roce se dotkla každého z nás, a mnozí se ptají, čeká nás to za rok opět? A jaká bude zima, mírná nebo extrémní? Ať již tomu bude jakkoli, je zřejmé, že téma „adaptace na změnu klimatu“ je stále aktuálnější. Tým projektu Adaptace sídel na změnu klimatu si Vás dovolujeme pozvat na konferenci k projektu konanou 3. prosince 2015 v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. V průběhu konference budou představeny výstupy projektu, jehož hlavním cílem je přispět v České republice ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na města a obce. Budete seznámeni s návrhem adaptační strategie, řešením konkrétních adaptačních opatření v zapojených městech, ale také např. se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která je právě dokončována na národní úrovni. Na závěr se navíc můžete těšit na jedinečnou chemicko-fyzikální show Michaela Londesborougha, který Vám řekne a předvede vše, co jste ještě o CO2 nevěděli a netušili.