Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je v zásadě třístupňová, a to na úrovni správy:

  1. Státu = národní úroveň;
  2. Provincie = regionální úroveň
    (Nizozemí je rozděleno na 12 provincií), které jsou reprezentovány provinčním parlamentem (provincialen staten), provinční vládou (getputeerde staten) a královniným komisařem;
  3. Obce (gemeenten) – municipality = místní úroveň
    (celkem je v Nizozemí 415 municipalit), které reprezentuje obecní rada[1] (gemeenteraat), magistrát (burgermeester en wethouders) jako výkonný orgán a starosta (burgemeester).


[1] S ohledem na skutečnost, že obecní rada je pro obec legislativním orgánem vystihovalo by její postavení asi lépe označení obecní zastupitelstvo.