Konference REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Datum: 
29 Květen, 2014 - 09:30

Konference se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014 od 8:30 hod. na zámku v Pardubicích

Problematika regionálního rozvoje je v současné praxi značně odvislá od aktuální regionální politiky, která je na úrovni Evropské unie vždy vyhlašována na sedmileté programovací období. Stojíme nyní na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je ideální doba zrekapitulovat, kam jsme uplatňováním regionální politiky a realizací programů a projektů od ní odvozených dospěli a na druhou stranu se podívat do budoucnosti a zamyslet se, co od dalšího období očekáváme.

Osobní záštitu nad konferencí převzal Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu

Záštitu nad konferencí dále převzali
MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic a
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj.

Program konference:

Tematický blok A – Nové výzvy, naděje a očekávání pro roky 2014 – 2010

Tematický blok B - Příprava na nové programovací  období EU 2014-2020