Uvod

Title (EN): 
Editorial
Vydání: 

 

Vážení čtenáři,

jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, které se Vám právě dostává na monitory Vašich PC, přináší šest recenzovaných příspěvků, převážně mladých autorů – rozvojářů, kteří se zabývají nejrůznějšími úhly pohledu na regiony, zejména na jejich charakteristiky socioekonomické a sociodemografické. Nechybí ani tradiční pohled na území – krajinu, město a zejména aktuální suburbanizační proces a otázky jeho udržitelnosti. Věřím, že tak jako v minulých číslech, i nyní si v této různorodé směsici každý najde a vybere „to svoje téma“.

V časopisu, který si předsevzal vytvořit most mezi teoretickými poznatky, výsledky aktuálních výzkumů a praktickými problémy, se kterými se setkávají rozvojáři a (územní i strategičtí) plánovači se vedle hlavních recenzovaných článků můžete v sekcích „Odborná sdělení“ a „Události“ dále dočíst o dalších zajímavých tématech a akcích, které se v oblasti regionálního rozvoje aktuálně diskutují nebo odehrávají. Budeme rádi, za Vaše náměty a komentáře k této diskusi.

Nejaktuálnější je v tuto chvíli příprava již 4. ročníku konference „Regionální rozvoj mezi teorií a praxí“ – letos na téma „Obyvatelstvo, region a bezpečnost“, která se uskuteční v Pardubicích ve čtvrtek 30. května 2013 a nad níž převzal osobní záštitu místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu města a obcí ČR pan ing. Oldřich Vlasák. Těšíme se, že se s mnohými z Vás na této konferenci setkáme a pro ty, kterým pracovní povinnosti účast neumožní, máme připravený recenzovaných sborník referátů z konference, který vyjde jako mimořádné číslo časopisu v průběhu léta.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci v Pardubicích a přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení „jarního“ čísla časopisu.

Za redakční radu

Vladimíra Šilhánková