2013/02

Příloha ke stažení: 
Příspěvek analyzuje bezpečnostní management jako integrální součást regionálního rozvoje. Vychází z teoretických aspektů managementu a systémových teorií. Autoři vymezují specifika bezpečnostního managementu a relevantní subjekty v oblasti vnitřní bezpečnosti – státní bezpečnostní služby, nestátní bezpečnostní služby a orgány krizového řízení. Jako účinný nástroj bezpečnostního managementu uvádějí koncept Community policing. V závěru shrnují současné i perspektivní nástroje při zabezpečování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v regionech.
Článek se zabývá problematikou meziobecní spolupráce v ČR v kontextu regionálního rozvoje ČR, zajištění vybraných veřejných služeb za jejichž nabídku jsou odpovědné obce. Zvláště se pak soustředí na formy meziobecní spolupráce a dalších formy kooperace obcí s ostatními subjekty veřejné správy ale i soukromými ziskově a neziskově orientovanými subjekty. Zaměřuje se na vývoj meziobecní spolupráce v ČR regulované veřejným právem (okresní shromáždění, návrh společenství obcí) a především pak návrh svazků obcí územního obvodu ORP.
Napriek tomu, že Európa je celosvetovo najnavštevovanejším regiónom, rast počtu pri-chádzajúcich medzinárodných turistov je nižší ako svetový priemer. Objavujú sa nové prudko sa rozvíjajúce konkurenčné destinácie, ktoré ponúkajú inovačné produkty a služby, pri spie-vajúce ku konkurenčnému tlaku, ktorému Európa v celosvetovom meradle čelí. V záujme úspešného riešenia problémov, ako aj zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov je potrebné produkty cestovného ruchu inovovať a využiť činnosť kreatívnych jedincov.
Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou mezi disparitami ty nejvážnější – ekonomicky, sociálně i politicky. Ale příčiny nezaměstnanosti mohou být různé; stať rozšiřuje jejich výčet o některé opomíjené jako je demografický vývoj, či externality různých sektorových politik.
Článek se zabývá překážkami a limity rozvoje města Saigonu, dnes Ho Chi Minh City, na pozadí jeho historického rozvoje a také s přihlédnutím k jeho ambicím stát se centrem regionu. Autor na základě dostupných informací o dopravě, vodě a obyvatelstvu usuzuje, že bez politického a dalšího hospodářského uvolnění a přílivu investic město na rozvoj v současnosti nemá šanci a není ani připraveno na resilienci v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou.
Článek předkládá podrobnou deskriptivní analýzu systému prostorového (územního) plánování v Rakousku, tedy v zemi, s níž i naše územní plánování má své společné kořeny, ale jejichž vývoj se v posledním období oddělil. Článek sleduje, jak se v Rakousku plánovací systém propojil s nástroji regionálního rozvoje. Závěr článku přináší srovnání a inspiraci, jaké výhody či nevýhody liberální a decentralizovaný rakouský systém skýtá ve srovnání s výrazně centralizovaným systémem v České republice.
Článek se věnuje územnímu plánování a rozvoji suburbánních obcí v zázemí Českých Budějovic z pohledu starostů obcí. Využívá dotazování starostů a zaměřuje se zejména na uskutečněnou a probíhající suburbánní výstavbu domů a na plánování této výstavby. Starostové se vyjadřovali např. k pozitivům a negativům uskutečněné a probíhající výstavby, k roli občanských iniciativ zaměřených na územní rozvoj a plánování obce nebo vyjadřovali svůj postoj k další výstavbě domů.