Odborná sdělení

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Zveme Vás na konferenci s názvem Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů pořádanou ČGS, která se koná 8-10. září 2020 v Plzni.

Více informací naleznete v příloze.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na téma UDRŽITELNÝ A BEZPEČNÝ CESTOVNÍ RUCH

Konference se uskuteční
ve čtvrtek 16 . dubna 2020
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a
Bankovním institutu AMBIS, a.s. s.,
Lindnerova 1, Praha 8 – Libeň

Odborná garantka konference:

GIS v plánování měst a regionů 2019

Zveme Vás na konferenci: GIS v plánování měst a regionů 2019. 

Letos se konference koná dne 19. září v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni, Lindnerova 575/1.

V příloze naleznete pozvánku a program konference.

Tisková zpráva z konference: Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v Praze, Řepích konal jubilejní 10. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na velmi aktuální téma „Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti ”. Konference navázala na přechozí ročník věnovaný 50. výročí událostí okolo okupace ČSSR roku 1968, který skončil zmařením nadějí na demokratický rozvoj naší vlasti a utopený v marasmu normalizace.

Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník odborné konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na aktuální téma ke 30. výročí Sametové revoluce s názvem: Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS, a.s., Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy

PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s. VE SPOLUPRÁCI S Agenturou Koniklec.

PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Více v příloze.

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

GIS v plánování měst a regionů 2018 - reportáž

Letošní - již čtvrtý ročník konference GIS v plánování měst a regionů, se konal dne 14. září 2018 v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu (AMBIS, a.s.). Konferenci společně uspořádaly Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a vysoká škola AMBIS.

Studenti AMBIS realizovali terénní cvičení v Kolumbii

V rámci mezinárodní spolupráce Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institut – AMBIS, Praha a Univerzity UNIMINUTO z Bogoty se v první polovině září uskutečnila pracovní cesta spojená s terénním cvičením studentů oboru Management rozvoje měst a regionů do Kolumbie pod vedení dr. Michaela Pondělíčka a doc. Vladimíry Šilhánkové. Cílem cesty studentů bylo nejen poznat tuto pro nás stále exotickou zemi, ale i zapojit se do mezinárodního výzkumu v oblasti turistického ruchu.

Stránky