Odborná sdělení

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017

Vysoká škola regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na III. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH 2017, která se uskuteční dne 31. října 2017.

Adaptace sídel na změnu klimatu – projekt nejen pro obce v ČR

Dne 16. ledna 2015 byla zahájena realizace projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“. Projekt byl podpořen grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska.

Konference GIS v plánování měst a regionů

Dne 15.9.2016 se v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze (VŠRR) konal již 2. ročník konference „GIS v plánování měst a regionů“ (GISPLAN 2016). Akci organizovala VŠRR ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Ambicí konference bylo představit některé nové trendy v geoinformačních technologiích a postupech, aplikovatelných v regionálním plánování. Akci zahájil rektor VŠRR Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. a předseda CAGI Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Adaptace měst na změnu klimatu se dostává do další fáze.

Dne 7.června 2016 proběhl ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a za podpory organizace Porsenna o.p.s. v Praze workshop pro starosty, zaměstnance státní správy a další zájemce k problematice adaptace měst v České republice na vlivy změny klimatu. Byl to workshop (pracovní setkání) zaměřené na prezentaci nově vzniklé Metodiky Adaptace pro česká města a obce, produktu projektu Adaptace sídel podpořeného z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Zpráva z odborné konference Proměny urbanismu z pohledu bezpečnosti: od pevnosti k dnešku

Ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. pořádala s o.p.s. Civitas per Populi spolu s Vysokou školou regionálního rozvoje v Hradci Králové odbornou konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti. Od pevnosti k dnešku“. Konference byla věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a zabývala se proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference se konala při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové. Nad konferencí převzal záštitu primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Konference "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku"

Zveme Vás na 7. ročník cyklu odborných konferencí REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ, letos na téma

II. mezinárodní vědecká konference "Bezpečnost v regionech"

Vysoká škola regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci "BEZPEČNOST V REGIONECH", která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera, ředitele Institutu ochrany obyvatel GŘ HZS ČR, a pod záštitou Martina Zrzaveckého, primátora Statutárního města Plzně. V aule Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Žalanského 68/54, 163 00 Praha-Řepy. Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři.

Zakončení evropského roku pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj byl zakončen v Lucemburku za účasti významných osobností.

Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?

Aktuálně vychází jako žhavá novinka vydavatelství KEY Publishing nová kniha dr. Petra Rožňáka pod názvem: "Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?" Předkládaná monografie je kritickou obhajobou „Evropské unie“. Text je určen primárně těm, kterým není lhostejná bezpečnost, suverenita jejich země.

Konferenci Adaptace sídel na změnu klimatu se koná 3.12.2015 v Praze

Vlna veder v letošním roce se dotkla každého z nás, a mnozí se ptají, čeká nás to za rok opět? A jaká bude zima, mírná nebo extrémní? Ať již tomu bude jakkoli, je zřejmé, že téma „adaptace na změnu klimatu“ je stále aktuálnější. Tým projektu Adaptace sídel na změnu klimatu si Vás dovolujeme pozvat na konferenci k projektu konanou 3. prosince 2015 v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze.

Stránky