Ediční plán

Pro rok 2023 stanovila redakční rada následující ediční plán:

V roce 2023 budou vydána čtyři čísla, a to k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

 

Příjem článků k publikování je průběžně prostřednictví redakce časopisu.

Články musí být zpracovány v šabloně časopisu. Šablona je dostupná v sekci "Pokyny pro autory".

Články lze zasílat přímo na adresu šéfredaktorky: vladimira.silhankova@cvut.cz