Kontaktní údaje / Contact

Adresa vydavatele (in English is bellow):

České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6

Kontaktní e-mail na vydavatele: muvs@cvut.cz


Redakce:

Šéfredaktorka: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@cvut.cz)
Členové: Ing. Martin Maštálka, Ph.D. (martin.mastalka@cvut.cz)
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. (michael.pondelicek@cvut.cz)
Výkonná redaktorka: Bc. Iveta Šilhánková (iveta.silhankova@gmail.com)

Telefonické spojení: +420-22435-3189

 

Address of the publisher:

Czech Technical University in Prague,
Masaryk Institute of Advanced Studies,
Kolejní 2637/2a, 160 00
Praha 6, Czech Republic

Contact e-mail to publisher: muvs@cvut.cz


Redaction:

Editor-in-chief: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@cvut.cz)
Members: Martin Maštálka, Ph.D. (martin.mastalka@cvut.cz)
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. (michael.pondelicek@cvut.cz)
Executive Editor: Bc. Iveta Šilhánková (iveta.silhankova@gmail.com)

Phone: +420-22435-3189