Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v Pardubickém kraji

Title (EN): 
The Municipality Fire Fighters Units of Pardubice Region
Abstrakt: 
Požární ochrana je jednou z důležitých součástí bezpečnosti regionu a jeho obyvatel. Tento příspěvek pojednává zejména o požární ochraně, kterou zajišťují jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Nejprve je popsán historický vývoj požární ochrany a jsou vymezeny druhy jednotek požární ochrany. Dále je pozornost zaměřena na jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v Pardubickém kraji. Je provedena analýza jejich činnosti v letech 2008 až 2012 a na základě dotazníkového šetření jsou zhodnoceny vybrané aspekty spolupráce s profesionálními jednotkami.
Abstract (EN): 
The fire protection belongs to the important security parts of each region and its inhabitants. This paper aims the fire protection which is usually detected by municipality fire-fighters units on the voluntary base. The fire protection development and the sorts of fire protection units are described at first. Further text is focused on the municipality fire-fighters units in the Pardubice region. The analysis covers its activity between 2008 and 2012. Further part evaluates some aspects of cooperation between the professional and voluntary based firefighters units. The evaluation is based on questionnaire survey.