Suburbánní lokality v zázemí Pardubice a ekonomická bezpečnost jejich fungování

Title (EN): 
Suburban Localities in Pardubice Region and Economical Security of Their Functioning
Abstrakt: 
Suburbanizace je v prostředí České republiky problémem především přelomu století, resp. začátku století 21. Finanční a následná ekonomická krize na konci první dekády našeho století zabrzdila tento jev, který se nedařilo účinně omezit státní správě ani samosprávě a to přesto, že zkušenosti ze zahraničí dávají jasný příklad problémů, které tato forma rozvoje přináší. Nicméně pokles objemu realitního trhu, pokles cen nemovitostí ve městech a také změny preferencí u potenciálních obyvatel suburbií staví před místní samosprávy nové úkoly. Zároveň jim však finanční krize přináší prostor pro vyhodnocení dosavadního vývoje a přijetí opatření k dalšímu rozvoji jejich obcí. Přičemž rozvojem již nemusí být na rozdíl od minulosti rozvoj plošný či růst počtu obyvatel, ale růst ekonomický, kulturní apod. Předmětem tohoto příspěvku je analýza suburbánních obcí v zázemí města Pardubic.
Abstract (EN): 
In the environment of the Czech Republic, the phenomenon of suburbanization is a problematic of the beginning of 21st century. Financial and economic crises at the end of the last decade reduced intensity of the suburbanization and gave to local governments time to evaluate impacts of the phenomenon into the life of their settlements. The fall of the real estate market and changes in the potential customers’ needs brought new challenges that local governments would face. They have to prepare new attitude to the development of their settlements. The focus would be shifted form physical expand of villages and rising number of inhabitants into economic development and development cultural and social. The paper analyses villages in the suburbanization area of the city of Pardubice.