Editorial

Title (EN): 
Editorial
Vydání: 
Systémové aspekty tvorby městské zeleně jako nejdůležitější složky veřejného prostoru měst jsou čím dál větším tématem pro krajinářské architekty, urbanisty, městské inženýry a dokonce i pro komunální politiky. Na evropské úrovni získaly tyto koncepce podporu v rámci programu „Green Infrastructure“ (GI). Podstata této skutečnosti vychází z nenahraditelného polyfunkčního významu nezastavěných (a snad i nezastavitelných) městských prostorů pro kvalitu života obyvatel. Samostatným tématem jsou benefity zeleně, které představují pro lidskou společnost prospěch generovaný existencí zeleně na konkrétním území. Hradecká konference „Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize“ vyprofilovaná širokým spektrem příspěvků představuje cenný přínos do šířící se odborné diskuse posledního období. Především je nutno zmínit aktivity České komory architektů (Workshop OTTA-systém sídelní zeleně a územní plánování /15.05.2014/, OTTA - Zelená infrastruktura /18.09.2014/). Recenzované autorské texty a přednášky této konference představují další krůček k tolik potřebným proměnám městské zeleně. doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. v.r. Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity