Rozvojový potenciál oblasti se zvýšenou ochranou přírody a krajiny – na příkladu porovnání české a polské strany Krkonoš

Title (EN): 
The Development Potential of the Area With Increased Protection of Nature and Landscape (an Comparison Example of Czech and Polish Side of Giant Mountains)
Vydání: 
Abstrakt: 
Předmětem příspěvku „Rozvojový potenciál oblasti se zvýšenou ochranou přírody a krajiny – na příkladu porovnání české a polské strany Krkonoš“ je rozbor chráněných území v České republice a v Polsku a jejich vliv na regionální rozvoj. V práci jsou přiblíženy klady a zápory plynoucí z vyhlášení chráněných území pro místní rozvoj a je zde popsán systém ochrany přírody a krajiny v obou zemích. Následně zde dochází ke srovnání těchto dvou přístupů a vymezení daných odlišností. Na příkladu regionu Krkonoše, který je pro obě země velmi významný, je pak porovnán vliv chráněného území na regionální rozvoj obou zemí.
Abstract (EN): 
The matter of submitted thesis „The development potential of the area with increased protection of nature and landscape - an comparison example of Czech and Polish side of Giant Mountains“ is an analysis of protected areas in the Czech Republic and Poland and their impact on regional development. In this thesis we describe the pros and cons resulting from the publication of protected areas for local development and describes the system of protection of nature and landscape in both countries. There is the comparison of the two approaches and the definition of the differences. The example of the Giant Mountains region, which is very important for both countries, is compared the effect of protected areas on regional development in both countries.