Migrace studentů ze třetích zemí do ČR

Title (EN): 
Students´ Migration from the Third Countries to the Czech Republic
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek analyzuje vliv dlouhodobé migrace do ČR a je zaměřen na regionální dopady způsobené studenty z vybraných třetích zemí. Článek zkoumá a porovnává velikosti studentských komunit na vysokých školách v různých regionech ČR. Zaměřuje se také na proces získávání dlouhodobých vstupních víz za účelem studia na zastupitelských úřadech České republiky ve vybraných zemích. Důležitým zkoumaným aspektem tohoto článku je efektivita studia studentů ze třetích zemí a potenciální pozitivní přínos pro Českou republiku a české vysoké školy zejména.
Abstract (EN): 
The paper analyzes the input of the long term migration of the foreigners to the Czech Republic and it is focused on regional inputs caused by foreign students from selected non EU countries. The thesis examines and compares the size of the students’ communities of the Czech Universities in the different regions of the Czech Republic. The paper is also focused on the whole process connected with acquiring of the long term entry visa at the Czech Embassies in selected countries. Important aspect of this paper is also the efficiency of the study of the foreigners from non EU countries and potential positive input for Czech State and Czech Universities particularly.