Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě

Title (EN): 
Models of Safety Management and its Processes in Community
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zaměřuje na hlavní části komplexního modelu řízení bezpečnosti komunity. V území to znamená koordinaci tří systémů, které jsou základní pro bezpečnost obyvatel a udržitelný rozvoj společnosti. V každém ze zmiňovaných systémů se vyskytují základní procesy, které jsou pro koordinaci a spolupráci systémů nezbytné.
Abstract (EN): 
The paper deals with the complex model of community safety management and its main parts. In territory it specifies three systems the co-existence of which is the fundament for security and sustainable development of humans. For each of mentioned systems it gives basic processes the co-ordination and interface of which is necessary for safety.