Sídlištní výstavba z pohledu industriálního města Ostravy

Title (EN): 
Settlement construction in terms oh the industrial city of ostrava
Vydání: 
Abstrakt: 
Evropa, prakticky ihned po ukončení 2. světové války, musela řešit problematiku bydlení. Poválečná Evropa se musela zabývat problémem, základní lidskou potřebou, čímž mimo jiné bylo odstranění poválečné bytové nouze, obnova bytového fondu a zvýšení bytového standardu. Příspěvek se zaměřuje na rozvoj panelových montovaných technologií a uplatnění typizace a unifikace u bytové výstavby v bývalém poválečném socialistickém Československu. Příklad vývoje je dokumentován na městě Ostrava, její části Ostrava-Poruba.
Abstract (EN): 
Europe almost immediately after the end 2nd World War had to deal with housing issues. Postwar Europe had to deal with the problem, a basic human need, which among other things was the elimination of post-war housing shortage, renewal of housing stock and increase the standard of housing. This paper focuses on the development of panel and prefab technology and applying standardization and unification of housing construction in the former socialist Czechoslovakia after the war. An example of development is documented in Ostrava, part of Ostrava-Poruba.