PŘÍPADOVÁ STUDIE POLITIKY VEŘEJNÉ SLUŽBY - RODINNÉ PASY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Title (EN): 
CAUSE STUDY OF PUBLIC SERVISE POLICY - SOUTH MORAVIAN REGION FAMILY CARDS
Vydání: 
Abstrakt: 
Předkládaný článek představuje výsledky evaluačního výzkumu projektu Rodinné pasy v Jihomoravském kraji. Autor článku jako člen výzkumného týmu prezentuje výsledky tohoto výzkumu v souvislosti s možnostmi veřejné politiky, která takovým přístupem spojuje společné zájmy občanů a soukromých podnikatelů se zájemem samosprávy na dlouhodobém rozvoji regionu. Evaluační výzkum byl realizován za účelem získání detailnějších informací o preferencích jak držitelů Rodinných pasů, tak i do projektu zapojených poskytovatelů slev. To s cílem formulovat návrhy konkrétních opatření směřujících k budoucímu zefektivnění projektu Rodinné pasy jako celku. Článek ukazuje i možnosti dalšího rozvoje tohoto projektu, aplikační zdokonalení, ale i nedostatky projektu z pohledu koncových uživatelů.
Abstract (EN): 
This article presents the results of the evaluation of the Family Passes project in the South Moravian Region. The author of the article, as a member of the research team, presents the results of this research in connection with the public policy options that bring together the common interests of citizens and private entrepreneurs with the interest of self-government in the long-term development of the region. The evaluation research was carried out in order to obtain more detailed information about the preferences of both the family passport holders and the project of the involved discount providers. This is to formulate proposals for concrete measures aimed at improving the effectiveness of the Family Passes project as a whole. The article also shows the possibilities of further development of this project, application improvements, but also project deficiencies from the point of view of end users.
Příloha: