VZDĚLÁVÁNÍ V BEZPEČNOSTNÍCH SBORECH – KONCEPT PRO KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU

Title (EN): 
TRAINING IN SECURITY CORPS – CONCEPT FOR QUALIFICATION REQUESTS AND CHARACTERISTICS OF CURRENT STATE
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem tohoto příspěvku je představit systém bezpečnostních složek České republiky na jednotlivých úrovních. Zda se jedná o systém přípravy na každodenní výkon policejní služby v rámci středního, vyššího odborného vzdělávání nebo základní odborné přípravy nebo o rozvoj specifických dovedností členů bezpečnostních sborů vyplývajících ze studie vybraný bezpečnostní právo vysokoškolský studijní program nebo postgraduální studium. Část textu je věnována také zcela novému studijnímu programu připravenému ministerstvem vnitra pro manažery bezpečnostních sborů ve formě magisterského studijního programu MBA.
Abstract (EN): 
The aim of this text is to introduce the system of security corps of the Czech Republic at its individual levels. Whether it is a system of preparation for the day-to-day performance of a policeman's service in the framework of secondary, higher vocational education or basic professional training, or the development of specific skills of members of security corps members resulting from the study of selected security law university study programme or postgraduate studies. Part of the text is also dedicated to an entirely new study programme prepared by the Ministry of Interior for security corps managers in the format of the Master of Business Administration (MBA) study programme.