Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?

Aktuálně vychází jako žhavá novinka vydavatelství KEY Publishing nová kniha dr. Petra Rožňáka pod názvem: "Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?" Předkládaná monografie je kritickou obhajobou „Evropské unie“. Text je určen primárně těm, kterým není lhostejná bezpečnost, suverenita jejich země. Čtenáři tato monografie přináší přehledné texty postihující podstatu témat týkajících se kontinentu Evropa a Evropské unie zvláště. Monografie obsahuje malý evropský glosář, řadu fotografií, grafických prvků, tabulek a schémat. Čtenáři by neměly uniknout obrazové přílohy a statistická data v textu, ale především v závěru této monografie. Monografie je obohacena o poznatky autora ze studijních stáží a pobytů v institucích EU v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku, Frankfurtu nad Mohanem aj. Cílem předkládané monografie je seznámit čtenáře s postavením a rolí jednotlivých institucí a orgánů EU, jejich významem pro členské státy a jejich občany, pochopení jednotlivých kategorií a pojmů, objasnění jednotlivých specifik institucí a politik EU, jejich smyslu a hlavní odlišnosti od institucí členských států EU. Více informací: http://www.keypublishing.cz/site/katalog-323-Petr-Roznak-Mechanismy-fungovani-Evropske-unie-In-quorum-gratiam