Regionální rozvoj v regionech Evropy - Maďarské pomezí 2012

 

V rámci studijní cesty byli studenti rozděleni do pracovních skupin a zabývali se zpracováním dílčích "rozvojových" témat regionu:

  1. turismus,
  2. ochrana životního prostředí,
  3. infrastruktura a sítě,
  4. rekreace a její možnosti,
  5. zemědělství a obchod.

Výsledky práce studentů a informace o regionálním rozvoji v oblasti Neziderského jezera jsou k dispozici zde.