Město v krajině, krajina ve městě

Datum: 
1 Květen, 2012 - 07:00

Environmentální aspekty regionálního rozvoje
Exkurze pro studenty oboru Regionální rozvoj a další zájemce zaměřená na poznání vzájemného vlivu přírodního a urbanizovaného prostředí
pořádá: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci s Civitas per Populi
místo konání: Poděbrady, Polabí
termín konání: 1. nebo 2. týden v květnu 2012 (v závislosti na počasí)
kontakt a bližší informace Mgr. Michael Pondělíček, mpondelicek@gmail.com