Odborná konference Proměny zeleně, Hradec Králové

Datum: 
2 Říjen, 2014 - 09:00
Místo konání: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Pořadatel: Statutární město Hradec Králové Spolupořadatelé: Civitas per populi, o.p.s. a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha Partner: Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., Mendelova univerzita v Brně a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice Termín konání: 2. – 3. října 2014 Přednášející: zahradní architekti, architekti, urbanisté, zástupci měst Hlavním cílem konference je zaměřit se na nenahraditelný potenciál „zeleně“ ve městech a na možnosti systémových řešení; dokladovat dobré příklady praxe a zformulovat doporučení pro strategické rozhodování v této oblasti. Tematické sekce konference: • Vývoj zeleně veřejných prostorů českých měst Význam nezastavěných a nezastavitelných ploch pro kvalitu života ve městech, příklady koncepcí v historii i současnosti • Současné systémy zeleně ve městech Metodické aspekty při navrhování systémů zeleně a územní plány měst • Zeleň města Hradce Králové Odborné exkurze během II. jednacího dne: A) Historická zeleň centra města B) Městská a příměstská zeleň Hradce Králové C) Po zeleném okruhu města na kole