OKAMŽIK PROMĚNY - Mezinárodní odborná konference

Datum: 
7 Listopad, 2013 - 09:00

Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové připravuje mezinárodní odbornou konferenci Okamžiky proměny, která se uskuteční ve dnech 7. – 8. 11. 2013 v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Partnerem konference je Národní památkový ústav.

Sympozium bude věnováno zhodnocení urbanistických a architektonických kvalit přerodu bastionových pevností na moderní města s důrazem na výjimečnou situaci v Hradci Králové.

Jednotlivé přednáškové bloky budou tematicky zaměřeny na genezi moderní urbanistické koncepce a moderní architektury předválečného a meziválečného Hradce Králové v kontextu domácí i zahraniční tvorby první poloviny 20. století.

Tuto mimořádnou událost iniciuje Statutární město Hradec Králové při příležitosti 120. výročí podpisu tzv. transakční smlouvy – tj. smlouvy o koupi pevnostních pozemků a vojenských objektů městem Hradcem Králové.

Jde o významný mezník, který se stal bodem zlomu v architektonické proměně našeho města. Dodnes je cenným zdrojem inspirace a vítanou příležitostí ke společnému zamyšlení odborníků z řad univerzitních pedagogů, historiků, architektů a odborných pracovníků památkové péče.

Více informací najdete na http://mmhk.cz/konference

Příloha: