Vývoj regionálních disparit na úrovni České republiky

Title (EN): 
Regional Disparities Evolution in the Czech Republic
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek je zaměřen na analýzu regionálních disparit, teorie regionálního rozvoje a indikátorů udržitelného rozvoje. Zabývá se možnými způsoby měření a výpočtu jednotlivých ukazatelů na místní úrovni. Praktickou implikaci představuje vyhodnocení vybraných indikátorů pro ORP Ostrava a další obce ostravského regionu.
Abstract (EN): 
The article focuses on the analysis of regional disparities, theory of regional development and sustainability indicators. It deals with practicable methods of measure and calculation of individual indicators on local level. Indicators cover area of Ostrava and surrounding settlements.