Územní rozhodování v obcích s a bez územního plánu na příkladu obcí pověřeného obecního úřadu Horní Slavkov

Vydání: 
Abstrakt: 
Článek představuje bakalářskou práci zaměřenou na problematiku územního rozhodování a jeho výhody a nevýhody v obci s a bez územního plánu a proces územního řízení na příkladu obce s a bez územního plánu. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit pozitiva a negativa rozvoje obcí s a bez územního plánu v území pověřeném obecního úřadu Horní Slavkov v Karlovarském kraji. Z dílčích závěrů jednotlivých případů se potvrdilo, že na jedné straně je rozhodování v obcích s pořízeným územním plánem jednodušší a pro obce výhodnější, ale na druhé straně může být rozhodování dle územního plánu komplikované a záleží na kvalifikaci a kvalitě jednotlivých pracovníků stavebních úřadů a úřadů územního plánování.
Abstract (EN): 
The article introduces Bachelor thesis is focused on issues of zoning making decisions and their advantages and disadvantages in a locality with and without a spatial plan. The goal of this bachelor thesis is to evaluate positives and negatives of urban areas development, localities with and without spatial plans on a territory authorized by the Authority of Horní Slavkov in Karlovy Vary region. The thesis is also focused on the process of spatial management with an example of a locality with and without a spatial plan. The partial studies of particular cases have confirmed the fact, that making decisions in localities with an evident spatial plan is much easier and also more favourable for the Office than making such decisions in localities without spatial plans. However, on the other hand, according to spatial plans, making such decisions can be complicated and the quality of decisions depends on qualifications and standards of individual employees in Building Authorities and Zoning Plan Authorities.