Jak na plánování v malých obcích?

Title (EN): 
How to Plan in Small Size Municipalities?
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se věnuje strategickému plánování s akcentem na toto plánování v malých obcích. Provedená analýza problémů a překážek malých obcí je výchozím podkladem k tomu, se touto problematikou zabývat. Je proveden rozbor možných přístupů, přičemž je pozornost zaměřena na tzv. integrovaný přístup, který je již na některých úrovních veřejné správě využíván, a je proveden rozbor jeho institucionalizace.
Abstract (EN): 
The paper deals with strategic planning and focuses primarily on strategic planning in small-size municipalities. Analysis of the issues and obstacles that the small-size municipalities have to deal with is the main precondition for any approach to deal with the issue at hand. An analysis of possible approaches is made, whereas stress is put on the so called integrated approach, which has been used now at some levels of public administration, and the analysis of its institutionalization is made.