ZAMĚSTNÁNÍ STARŠÍCH PRACOVNÍKŮ A TRH PRÁCE

Title (EN): 
THE EMPLOYMENT OF OLDER WORKERS AND THE LABOUR MARKET
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá zaměstnáváním starších pracovníků a trhem práce. Problém stárnutí je vymezen jako problém demografický a sociálně-ekonomický a autoři se zaměřují na existující pracovní příležitosti a sklon zaměstnávat starší osoby. Age management organizací by měl být orientován na udržování pracovních schopností starších pracovníků a vytváření vhodných pracovních příležitostí pro starší pracovníky. Příspěvek je zpracován s využitím odborné literatury a statistických údajů Českého statistického úřadu.
Abstract (EN): 
The paper deals with the employment of older workers and the labour market. The problem of aging is defined as a demographic and socio-economic problem, and the authors focus on existing job opportunities and the tendency to employ older people. Age management of organizations should be orientated on maintaining of working skills of older workers and on creating suitable employment opportunities for older workers. The paper is written based on scientific literature and statistical data of the Czech Statistical Office.