ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCÍ V OKOLÍ NEZIDERSKÉHO JEZERA

Title (EN): 
DEVELOPMENT POTENTIAL OF SETTLEMENTS AROUND THE NEUSIEDLER SEE
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojového potenciálu specifického pohraničního území (území bývalé železné opony, dnes Zeleného pasu) mezi Maďarskem a Rakouskem v okolí Neziderského jezera – NP Neusiedler See a Ferto-Hanság. Na základě týdenního terénního zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS, které bylo provedeno v červnu 2018 v území samém, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen soubor návrhů opatření rozvoje tohoto území.
Abstract (EN): 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojového potenciálu specifického pohraničního území (území bývalé železné opony, dnes Zeleného pasu) mezi Maďarskem a Rakouskem v okolí Neziderského jezera – NP Neusiedler See a Ferto-Hanság. Na základě týdenního terénního zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS, které bylo provedeno v červnu 2018 v území samém, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen soubor návrhů opatření rozvoje tohoto území.