ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCÍ V OKOLÍ NEZIDERSKÉHO JEZERA

Title (EN): 
DEVELOPMENT POTENTIAL OF SETTLEMENTS AROUND THE NEUSIEDLER SEE
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojového potenciálu specifického pohraničního území (území bývalé železné opony, dnes Zeleného pasu) mezi Maďarskem a Rakouskem v okolí Neziderského jezera – NP Neusiedler See a Ferto-Hanság. Na základě týdenního terénního zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS, které bylo provedeno v červnu 2018 v území samém, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen soubor návrhů opatření rozvoje tohoto území.
Abstract (EN): 
The contribution focuses on the issue of the development potential of the specific border area (former Iron Curtain Territory, today Green Pass) between Hungary and Austria in the area around the Neusiedler See – NP Neusiedler See and Ferto-Hanság. On the basis of a weekly field survey of the students of the Regional Development Institute of AMBIS, which was carried out in June 2018 in the territory itself, the development assumptions and development problems were analyzed and a set of draft measures for the development of this territory was developed.