Úvod

Title (EN): 
Editorial
Vydání: 

 

Vážení čtenáři,

otvíráte 1. číslo časopisu, který jsme nazvali „Regionální rozvoj mezi teorií a praxí“. Na myšlenku vytvořit takovýto časopis nás přivedli absolventi Univerzity Pardubice, oboru Regionální rozvoj, kteří se i po opuštění své Alma Mater tu a tam dotazovali, co je nového v jejich oboru, jak se vyvinul pohled na tu či onu problematiku. Nejprve jsme jim nové poznatky a informace zprostředkovávali formou seminářů a přednášek, ze kterých se postupně vyvinul cyklus odborných konferencí, které pořádáme vždy po skončení letního semestru na Fakultě ekonomicko-správní v Pardubicích. Od tohoto cyklu konferencí jsme si vypůjčili i název časopisu, protože se nám zdá nejlépe vystihovat, o čem a pro koho by měl časopis být. Jde nám skutečně o propojení teorie a praxe a o jejich vzájemné obohacování s blahodárnými účinky jak na teoretiky – akademiky, tak na praktiky – plánovače, stratégy, úředníky, místní politiky a prostě všechny, kdo se problematice regionálního rozvoje věnují. Časopis by měl být platformou pro výměnu zkušeností, nápadů, postřehů na širokém poli regionálního rozvoje.

Časopis je strukturován na dvě části. Tu první tvoří skupina odborných recenzovaných článků vycházejících z aktuálních výzkumů – naleznete je v sekci „Hlavní články“. Druhá část je věnována aktuálnímu dění v oboru, krátkým zprávám, sdělením, tipům na zajímavé přednášky, konference, ale i exkurze případně knihy apod. Ty najdete v sekcích „Aktuality“, „Akce“ a „Pozvánky“. Časopis bude vycházet 2x ročně, a to nejen v živé „webové“ podobě, ale i ve formátu pdf ke stažení a vytištění pro ty, kdož stále přeci jen raději čtou z papíru. Aktuality, akce a pozvánky budou doplňovány průběžně.

Doufáme, že časopis bude živoucí bytostí a těšíme se na vaše ohlasy a příspěvky tak, jak doufáme, budete si i vy těšit na jeho další čísla.

 

Vladimíra Šilhánková