Možnosti využití letiště Hradec Králové z hlediska rozvoje regionu

Title (EN): 
Potential Contributions of the Hradec Králové Airport from the Point of Region´s Development
Vydání: 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Práce přináší analýzu stávajícího stavu Letiště Hradec Králové a návrh změn, které jsou potřebné pro jeho lepší využití. V práci jsou nastíněny možnosti využití letiště a jeho přínos pro region. Velmi důležitým cílem pro letiště je zvýšení kategorie letiště na 4C se statusem mezinárodní veřejné letiště. To umožní široký rozvoj v civilní letecké dopravě. Nejprve by letiště mělo být využíváno charterovými lety, později přepravou zboží a regionální dopravou. Velmi významné bude vybudování Národního centra integrovaného záchranného systému, které bude jediné v České republice. Letiště Hradec Králové s Národním centrem integrovaného záchranného systému přinese lepší perspektivu pro růst cestovního ruchu (kongresový, rekreační, poznávací, sportovní...), nová pracovní místa, rozvoj služeb a průmyslu v regionu.
Abstract (EN): 
My thesis analyzes the current status of the Hradec Králové Airport and proposes changes, which are necessary for its future development. The potential contributions of the airport, and its benefits for the region, are described in my analysis. A very important objective for this airport is to improve its category to the status of a 4C international world airport. This improvement will stimulate the rapid development of air travel in the region. At the beginning, the airport should be used by charter flights, later on by cargo and national and international transport. Very important for the airport, is to build up a National Center for an Integrated Rescue System, the first one in the Czech Republic. The Hradec Králové Airport with its National Center for the Integrated Rescue System, will bring better prospects for the growth of tourism (conferences, vacations, sightseeing, sports...), new jobs, and the development of services and industry in the region.