Úvod

Title (EN): 
Editorial
Vydání: 

 

Vážení čtenáři,

po mimořádném čísle, věnovaném problematice udržitelného rozvoje a odkazu z „Ria“ se k Vám dostává letošní řádné druhé číslo časopisu, který si předsevzal vytvořit most mezi teoretickými poznatky, výsledky aktuálních výzkumů a praktickými problémy, se kterými se setkávají rozvojáři a (územní i strategičtí) plánovači.

Toto vydání přináší šestici recenzovaných příspěvků. Šestici velmi různorodých pohledů na území, krajinu, město a jejich rozvoj od hodnocení estetiky města a krajiny, zkoumání veřejných prostorů města, přes příklady opatření ke snížení emisí skleníkových plynů na lokální úrovni a metodické možnosti vyhodnocení udržitelného rozvoje území až po hodnocení vývoje regionálních disparit a příklad revitalizace bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. Doufáme, že v této různorodé směsi si každý najde a vybere „to svoje téma“.

Vedle hlavních recenzovaných článků průběžně aktualizujeme i další odborná sdělení na nejrůznější témata a zajímavé události, které v našem odborném okolí probíhají, takže zajímavého čtení je na stránkách časopisu stále dost a my Vám přejeme nejen příjemné čtení, ale i příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.

Za redakční radu

Vladimíra Šilhánková