Dopravní infrastruktura v kontextu udržitelného rozvoje

Title (EN): 
Infrastructure for Transportation in the Context of Sustainable Development
Abstrakt: 
Jízdní kolo v podobě, v jaké jej známe dnes, má za sebou již více než stoletou historii. Za tu dobu se změnily nejen materiály, ze kterých je vyráběno, ale především se postupně rozšiřoval a zároveň měnil způsob jeho využití. V současnosti se nacházíme v období, kdy by se mnoho měst rádo vrátilo ve způsobu využití bicyklu do první třetiny minulého století. Tedy do doby, kdy byl tento dopravní prostředek hojně využíván k dopravě do zaměstnání i za službami. Ačkoliv to více než půl století vypadalo, že v prostředí Evropy a Severní Ameriky bude jízdní kolo sloužit především jako prostředek rekreace či jako sportovní náčiní, od 90. let 20. století se s rostoucími problémy v dopravě bicykl vrací do měst v podobě dopravního prostředku pro každodenní dojíždění do práce či za zábavou. Aby se z celkového odhadovaného světového počtu 1,6 miliardy používaných jízdních kol jich do měst vrátilo co nejvíce, může místní samospráva budovat na svém území patřičnou infrastrukturu. Tento příspěvek se zabývá základním rozdělením cyklistické infrastruktury v prostředí měst a obcí České republiky a praktickým rozborem a komparací situace v cyklodopravě na území dvou českých měst – Hradce Králové a Pardubic.
Abstract (EN): 
Bicycle in the form we know it today, has already had more than a century history. During that time changed not only the materials i tis produced from, but it also gradually expanded and changed its reason of use. Nowadays many cities would be in the situation they were at the beginning of the 20th century. So by the time the vehicle was extensively used for transport to work and for services. Although more than half a century in Europe and North America it seemed, that bicycle will serve as a recreation or sports equipment. Growing traffic problems in the 90´s brought bike back to the cities as a transport for commuting to work or for services. There many possibilities and potential attitudes for local governments that can build on its territory an adequate infrastructure. This paper deals with the basic division of cycling infrastructure in the Czech Republic and practical analysis of the situation in cycling in the two Czech cities – Hradec Králové and Pardubice.