Efektivita veřejné správy měst v České republice

Title (EN): 
Effectiveness of Public Administrations in the Cities in the Czech Republic
Abstrakt: 
Cílem článku je zjistit, která forma řízení veřejné správy měst v ČR je efektivnější, zda centralizovaná nebo decentralizovaná forma. Ke zkoumání bylo vybráno šest krajských měst. Výsledek byl zjištěn komparací jejich výdajů, příjmů a zadluženosti.
Abstract (EN): 
The aim is to determine which form of management public administrations in the cities of the Czech Republic is more effective, whether centralized or decentralized form. The examination was selected six regional cities. The result was found comparisons of their expenditure, revenue and debt.