Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost

Title (EN): 
The Spatial Structure of Cities and their Economic Demands
Abstrakt: 
Článek se zabývá městskými prostorovými strukturami a výdaji, které na jejich údržbu musí město každoročně vynaložit v přepočtu na jeden hektar jejich plochy a také v přepočtu na jednoho obyvatele žijícího v dané lokalitě. Teoretické předpoklady jsou dokumentovány na příkladu města Hradce Králové.
Abstract (EN): 
The article deals with the urban spatial structure and costs of maintenance whose city annually spends per 1ha of area and per capita in a given locality. Theoretical assumptions are illustrated due to pilot project in City of Hradec Králové.