(Trvale) udržitelné územní plánování - očekávání a skutečnost

Title (EN): 
Sustainable Urban Planning – Expectations and Reality
Abstrakt: 
Článek se věnuje problematice rozporu mezi deklarovaným a skutečným přístupek k implementaci principů udržitelného rozvoje v oblasti územního plánování v České republice v současnosti. Na příkladu Rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Pardubice dokladuje tento rozpor a nabízí možný přístup k jeho řešení pro praxi.
Abstract (EN): 
The paper is focused on discrepancy between declared and real aim into implementation of sustainability principles on the field of urban planning in the contemporary Czech Republic. At the case study of Evaluation of Sustainable Land Use for Pardubice micro-region is showed this discrepancy and also the possible solution for praxis is discussed.