Vývoj sociodemografické a sociální struktury populace území obce s rozšířenou působností

Title (EN): 
Development of socio-demographic and social structure of the population in the municipality with extended competence
Vydání: 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Článek se zabývá vývojem sociodemografické a sociální struktury populace území obce s rozšířenou působností. Cílem článku je analýza vývoje sociodemografické a sociální struktury obyvatel obce s rozšířenou působností Hradec Králové a jejího vlivu na trh práce z pohledu nabídky lidského kapitálu a vyhodnocení možností přilákání investorů do analyzované oblasti z hlediska dostupnosti pracovní síly.
Abstract (EN): 
This paper deals with the development of socio-demographic and social structure of the population in the municipality with extended competence. The aims of the thesis is an analysis of socio-demographic and social structure of the population of a municipality with extended competence of Hradec Králové and its impact on the labor market in terms of supply of human capital and evaluate the possibility of attracting investors to the area analyzed in terms of availability of labor.
Příloha: