Opomíjené příčiny nezaměstnanosti

Title (EN): 
Neglected Causes of Unemployment
Vydání: 
Abstrakt: 
Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou mezi disparitami ty nejvážnější – ekonomicky, sociálně i politicky. Ale příčiny nezaměstnanosti mohou být různé; stať rozšiřuje jejich výčet o některé opomíjené jako je demografický vývoj, či externality různých sektorových politik.
Abstract (EN): 
Differences in the rate of unemployment are the most serious among the regional disparities – economically, socially or politically. But there are many different causes of it and this paper enlarges the list of them adding those sometimes neglected such as demographic development or externalities of the different branch policies.