Články autora

Referát se pokouší shrnout hlavní změny v kohezní politice jako odezvu na zkušenost minulého období. Vedle problémů praxe akcentuje teoretickou rovinu přesahující problematiku strukturálních fondů, a sice specifické rysy managementu veřejné správy.
Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou mezi disparitami ty nejvážnější – ekonomicky, sociálně i politicky. Ale příčiny nezaměstnanosti mohou být různé; stať rozšiřuje jejich výčet o některé opomíjené jako je demografický vývoj, či externality různých sektorových politik.