Rozvoj Ho-Chi-Minh City jako klíčového města jihovýchodní Asie

Title (EN): 
Development of HO CHI MINH City as a Key City for South-east Asia
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá překážkami a limity rozvoje města Saigonu, dnes Ho Chi Minh City, na pozadí jeho historického rozvoje a také s přihlédnutím k jeho ambicím stát se centrem regionu. Autor na základě dostupných informací o dopravě, vodě a obyvatelstvu usuzuje, že bez politického a dalšího hospodářského uvolnění a přílivu investic město na rozvoj v současnosti nemá šanci a není ani připraveno na resilienci v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou.
Abstract (EN): 
The article is written by author which more times visited the Ho Chi Minh City. The article is concentrated on city functioning limits and development limits too from the point of view that the city has ambition to be a new regional center as an Asian economy tiger. Due to the review of historical development of the city, transportation, water and inhabitants, the author describes the difficulties in it accessibility from the political reasons. Conclusion is that the city in contemporary situation – without political opening has only small chance for future development and resilience (which is necessary due to recent climatic change).