Systém regionálního rozvoje a prostorového plánování v Rakousku

Title (EN): 
System of Regional Development and Spatial Planning in Austria
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek předkládá podrobnou deskriptivní analýzu systému prostorového (územního) plánování v Rakousku, tedy v zemi, s níž i naše územní plánování má své společné kořeny, ale jejichž vývoj se v posledním období oddělil. Článek sleduje, jak se v Rakousku plánovací systém propojil s nástroji regionálního rozvoje. Závěr článku přináší srovnání a inspiraci, jaké výhody či nevýhody liberální a decentralizovaný rakouský systém skýtá ve srovnání s výrazně centralizovaným systémem v České republice.
Abstract (EN): 
The paper brings detailed descriptive analysis of spatial (urban) planning system in Austria. Austrian and Czech planning systems have the same roots, but during the time those systems were divided. The paper observes how Austrians system is connected with the regional development tools. The paper´s conclusion brings an inspiration and also a comparison between advantages and disadvantages of liberal and decentralized Austrian system and deeply centralized system in the Czech Republic.